Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

maybeyou-xx
9022 4277
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
maybeyou-xx
To niesamowite, że czasami wystarczy wyrzucić z życia tylko jedną osobę, spalić tylko jeden most, skreślić tylko jedno nazwisko, żeby nagle wszystko zaczęło się jakoś układać.
maybeyou-xx
8917 cb74
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
maybeyou-xx
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys vialabellavita labellavita
maybeyou-xx
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted fromoutoflove outoflove viajoder joder
maybeyou-xx
3520 8bea 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vianivea nivea
maybeyou-xx
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
maybeyou-xx
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
maybeyou-xx
0591 7138
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianivea nivea
maybeyou-xx
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
maybeyou-xx
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
maybeyou-xx
“Księżniczka wyszła z bajki. Poszła pić piwo i palić fajki.”
maybeyou-xx

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing vianivea nivea
maybeyou-xx
maybeyou-xx
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
maybeyou-xx
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
maybeyou-xx
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc
— happysad "Nieprzygoda"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer
maybeyou-xx
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
Reposted fromnergo nergo vianivea nivea
maybeyou-xx
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
<3
maybeyou-xx
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl